EST. 2000

MARMOR

MOSAIK

KAKEL

KLINKER

Berhörigheter

Vårt  företag är utbildat av Byggkeramikrådet och har

valt att arbeta enligt ”Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum”, som förkortas BBV.

Behörigheten ger rätt att utfärda Byggkeramikrådets kvalitetsdokument, en egenkontroll som visar att ditt våtrum är byggt på ett fackmässigt sätt.

Firmor som följer BBV använder godkända tätskits-

system samt väljer i övrigt lämpliga material och konstruktioner.

Plattsättnings-

Entreprenörers 

Riksförening